Αριστείδου 181 - Καλλιθέα 176 72 - τ. 210 95 65 455 τ. 210 95 68 343 f. 210 95 68 349 - mail{at}konsolakis{dot}eu